ดูดวงวันเกิด

ท่านที่เกิดปีวอก

��������������������� : เป็นผู้ที่มีความสามารถในการหาเงินใช้ และรู้จักการอดออม จึงไม่ค่อยมีปัญหาการขาดสภาพคล่องหรือเดือดร้อนขัดสน ชอบใช้จ่ายหมดเปลืองไปกับเรื่องความรัก การเที่ยวเตร่ หรือซื้อหาสิ่งที่พึงพอใจ