ดูดวงวันเกิด

ท่านที่เกิดปีวอก

������������������������������������������������ : คนเกิดปีวอกเป็นผู้ที่มีไหวพริบ ฉลาดหลักแหลม เรียนรู้อะไรได้เร็ว มีเทคนิคความสามารถเฉพาะตัว มีความกระตือรือร้น และมีความยืดหยุ่นช่างจดจำ แต่มีสมาธิสั้น มีความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งต่าง ๆ มีอารมณ์ขัน ลูกเล่นแพรวพราว ชอบใฝ่หาความสุขแบบง่าย ๆ มีความใฝ่ในทะเยอทะยานที่จะปีนป่ายเพื่อที่จะขื้นไปสู่จุดที่สูงสุดของชีวิต และชอบที่หาวิธีการที่จะใช้บันไดให้สั้นกว่าคนอื่น ไม่ชอบขัดแย้งกับผู้อื่น เก็บความในใจ พร้อมที่จะรับฟังคำแนะนำของคนรอบข้าง แต่ออกจะค่อนข้างใจร้อน ไม่ชอบการนั่งอยู่กับที่เฉย ๆ นาน ๆ มีความรักในถิ่นฐานภูมิลำเนาบ้านเกิด ไม่ชอบเดินทางโดดเดี่ยวจำเป็นต้องมีเพื่อนที่รู้ใจร่วมเดินทางไปด้วย แต่ก็ไม่ชอบให้มีคนหมู่มากที่จะทำลายบรรยากาศของความเป็นอิสระส่วนตัว คนเกิดปีวอกควรระมัดระวังในเวลาที่เมาสุรา เพราะมักจะเพ้อเจ้อพูดสิ่งที่เป็นความลับภายในใจออกมา