ดูดวงวันเกิด

ท่านที่เกิดปีมะแม

��������������������� : เป็นผู้ที่เก็บเงินไห้หยุดอยู่นิ่งไม่เป็น ชอบให้เงินหมุนเวียนเข้า ๆ ออก ๆ อยู่ตลอดเวลา ใช้จ่ายหมดเปลืองไปกับการแต่งกาย การท่องเที่ยว และการลงทุน ซึ่งชอบที่จะลงทุนในกิจการหรือโครงการอะไรที่แปลก ๆ ใหม่ ๆ ที่มีคนมาชักชวน