ดูดวงวันเกิด

ท่านที่เกิดปีมะแม

��������������������������������������� : สุขภาพทั่วไปแข็งแรงสมบูรณ์ในเกณฑ์ปานกลาง ไม่ค่อยชอบดูแลสุขภาพของตนเอง แต่ชอบที่จะใช้เงินไปกับการแต่งกาย ท่องเที่ยว หรือลงทุนมากกว่า ควรระวังโรคภัยที่เกิดจากสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ รวมไปถึงสุขภาพจิตที่เกิดจากบุคคลแวดล้อม ปีที่ควรระมัดระวังในเรื่องสุขภาพเป็นพิเศษคือ ปีเถาะ และปีมะเมีย