ดูดวงวันเกิด

ท่านที่เกิดปีมะแม

������������������������������������������������ : คนเกิดปีมะแมเป็นผู้ที่มีความจริงใจต่อผู้อื่น เป็นคนที่รู้ว่าอะไรเหมาะอะไรควร แต่มักจะคาดการณ์ได้ไม่ถูกต้อง ทุ่มเทแรงกายแรงใจทำสิ่งใดซึ่งดูเหมือนจะเต็มที่ แต่ดูเหมือนว่าผลลัพธ์ที่ได้ออกมามักจะดูไม่ค่อยเข้าท่านัก เป็นคนเงียบ ๆ แต่มักจะขี้กลัว และมองโลกในแง่ร้ายเกินจริง วิตกกังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงหรือเป็นไปไม่ได้ รักและมักมีชีวิตที่ต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นศิลปะ วัฒนธรรม และจะได้พบกับเพื่อนที่ดีตามงานแสดงนิทรรศการทางศิลปะ หรือไม่ก็ในสวนดอกไม้ มีพรสวรรค์สำหรับงานศิลปะ จึงถนัดกับงานที่ต้องใช้ความคิดเป็นเครื่องสร้างสรรค์ ไม่ชอบงานประเภทที่ต้องใช้แรงงาน มีกิริยามารยาทที่ดูสุภาพเรียบร้อย กระฉับกระเฉง คล่องแคล่ว เก็บความรู้สึกเก่ง แต่ไม่ชอบให้ใครมาดูหมิ่นน้ำใจ ซึ่งจะก่อให้เกิดอาการเลือดพล่านขึ้นภายในร่างกายได้ง่าย มักมีโชคดีในการพนัน แต่ก็ไม่ใช่จะได้มาอย่างง่าย ๆ ก็ต้องลงทุนไปเป็นจำนวนมากเช่น เดียวกัน ปากแข็ง ไม่ยอมรับผิด โต้เถียงแบบดันทุรังก็ทำ ชอบพูดคุยในเรื่องของเพศตรงข้ามและกามารมณ์ เป็นคนมีเสน่ห์ทางเพศ และปล่อยเวลาไปมากกับเรื่องของความรัก ขอเพียงให้ถูกใจก็อาจที่จะยอมลืมหน้าที่การงานไปได้ชั่วขณะ