ดูดวงวันเกิด

ท่านที่เกิดปีมะแม

������������������ : “ขี้ตื่น ฟุ่มเฟือย ชอบศิลปะ” ปีมะแม เป็นปีแห่งการพัฒนาสร้างสรรค์ ทุกฝ่ายพยายามหันหน้าเข้าหากันอย่างประนีประนอม เป็นปีที่ไม่ค่อยมีความขัดแย้ง หลายคนใช้เวลาอยู่กับครอบครัวและการใช้จ่าย แต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้า หรือเรื่องการเมือง ก็ล้วนแต่ขึ้น ๆ ลง ๆ หาความแน่นอนอะไรไม่ได้