ดูดวงวันเกิด

ท่านที่เกิดปีมะเมีย

��������������������� : เป็นผู้ที่มีจิตใจกว้างขวางในเรื่องการใช้จ่าย สิ้นเปลืองไปกับสิ่งที่ตนเองต้องการ ทำให้สถานะทางการเงินต้องมีปัญหาบ้างในบางโอกาส