ดูดวงวันเกิด

ท่านที่เกิดปีมะเส็ง

��������������������� : เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเงิน ๆ ทอง ๆ แต่ส่วนใหญ่มักจะมีผู้หญิงเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในความสำเร็จนั้น และเป็นผู้ที่ใช้จ่ายเท่าที่พอจะมีให้ใช้ จึงไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องการเงินมากนัก