ดูดวงวันเกิด

ท่านที่เกิดปีมะเส็ง

��������������������������������������� : สุขภาพทั่วไปแข็งแรงสมบูรณ์ปานกลาง ไม่ค่อยห่วงคัวเองที่จะดูแลรักษาสุขภาพให้ดี ควรระมัดระวังลักษณะนิสัยใจร้อนวู่วามที่อาจนำมาซึ่งปัญหาสุขภาพ รวมไปถึงปัญหาน้ำหนักตัวและโรคอ้วนที่เกิดจากการเป็นนักดื่มกิน ปีที่ควรระมัดระวังในเรื่องสุขภาพเป็นพิเศษคือ ปีมะเมีย