ดูดวงวันเกิด

ท่านที่เกิดปีมะเส็ง

������������������ : “อ่อนโยน ทันสมัย ชอบบริโภค” ปีมะเส็ง เป็นปีแห่งความรุ่งเรืองก้าวหน้าในการศึกษาวิทยาการใหม่ ๆ เป็นปีแห่งความเจริญรุดหน้าของการติดต่อสัมพันธ์ มีความเจริญวัฒนาในแขนงวิชาศิลปะ การดนตรี แฟชั่น เป็นปีที่กิจการงานส่วนตัวมีความเจริญรุ่งโรจน์ แต่สำหรับด้านธุรกิจการลงทุนและเรื่องการบ้านการเมืองแล้ว ดูจะเป็นปีที่ต้องเผชิญหน้ากับปัญหาความวุ่นวายอย่างมากมาย