ดูดวงวันเกิด

ท่านที่เกิดปีเถาะ

��������������� : เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมกับงานที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ งานช่าง งานการทูต เป็นครูบาอาจารย์ หรือประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ส่วนการทำมาค้าขาย หรือทำราชการ มักไม่ค่อยพบความสำเร็จเท่าที่ควร หุ้นส่วนผู้ร่วมงาน เข้ากันได้ดีกับคนที่เกิดปีมะแม และปีกุน