ดูดวงวันเกิด

ท่านที่เกิดปีเถาะ

��������������������� : เป็นผู้ที่รู้จักช่องทางทำมาหากินได้อย่างคล่องแคล่ว แต่ก็มีเรื่องที่ต้องจำเป็นใช้จ่ายออกไปพร้อม ๆ กัน เพื่อสนองความต้องการของตนเองหรือเอาใจผู้อื่น