ดูดวงวันเกิด

ท่านที่เกิดปีฉลู

��������������������� : เป็นผู้ที่มีความรอบรู้เกี่ยวกับช่องทางที่จะทำรายได้ เก็บออมเงินได้เก่ง สามารถร่ำรวยขึ้นได้จากหยาดเหงื่อน้ำพักน้ำแรงและความขยันหมั่นเพียรของตนเอง ชอบใช้จ่ายสิ้นเปลืองไปกับการท่องเที่ยวหาประสบการณ์ ซื้อหาความรู้ และถูกเพื่อนฝูงเบียดบัง