ดูดวงวันเกิด

ท่านที่เกิดปีฉลู

������������������ : เข้มแข็ง ดื้อดึง บ้ายอ” ปีฉลู เป็นปีที่เหมาะสำหรับการจัดการในทางธุรกิจ บ้านเมือง และบ้านเรือน ทำให้เกิดความเป็นระบบ และมีความเป็นระเบียบ เป็นปีที่ต้องใช้ความอุตสาหะ มานะบากบั่น ตรากตรำทำงานหนัก เพื่อที่ฟันฝ่าก้าวไปสู่ความสำเร็จในท้ายที่สุด เป็นปีที่ไม่เหมาะสำหรับการทำอะไรที่ดูโลดโผน สุ่มเสี่ยง หรือรีบร้อนเร่งรัดตัดสินใจอย่างหุนหันพลันแล่น