ดูดวงวันเกิด

ท่านที่เกิดปีกุน

��������������������� : เป็นผู้ที่มีสถานภาพทางการเงินอยู่ในเกณฑ์มั่นคง รู้จักการหาเงิน นำเงินที่มีไปหมุนให้เกิดดอกผลงอกเงย รู้จักการอดออม แต่บางครั้งก็ดูเหมือนว่าจะหวังประโยชน์จากคนรอบข้างมากเกินไป มักใช้จ่ายไปกับเรื่องอาหารการกิน การท่องเที่ยว การแต่งกาย เครื่องประดับ