ดูดวงวันเกิด

ท่านที่เกิดปีกุน

��������������������������������������� : สุขภาพทั่วไปแข็งแรงสมบูรณ์ในเกณฑ์ดี ควรระวังโรคภัยที่เกิดขึ้นกับร่างกายหรือจิตใจอันสืบเนื่องมาจากอารมณ์ที่หงุดหงิด โรคซึ่งเกิดจากอาการตามใจปาก และโรคที่เกิดจากการมุเร่งงานที่ค้างคาไว้เป็นจำนวนมาก ปีที่ควรระมัดระวังในเรื่องสุขภาพเป็นพิเศษคือ ปีมะโรง