ดูดวงวันเกิด

ท่านที่เกิดปีกุน

������������������������������������������������ : คนเกิดปีกุนเป็นผู้ที่นิสัยน่ารัก ใจดี มีท่าทีที่เป็นมิตร มีจิตใจเมตตา มีความกรุณาปราณีไม่ชอบการแข่งขันชนิดเอาเป็นเอาตาย คล้ายว่าเป็นคนไม่สู้คน เป็นคนรักบ้าน ใจบุญสุนทาน มีจิตใจเสียสละ ชอบทำงานที่อุทิศแรงกายแรงใจเพื่อส่วนรวม ช่วยเหลือผู้อื่นอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย แต่ภายในแอบแฝงไว้ด้วยเล่ห์เหลี่ยม ด้วยความที่เป็นคนฉลาด บางครั้งจึงทำตัวชนิดที่เห็นแก่ลาภยศ ทรัพย์สินเงินทอง การพูดจามีเหตุผล แต่ชอบต่อเติมเรื่องราวให้เกินจริง บางครั้งยากที่จะแยกออกว่าพูดจริงหรือเล่น โกรธง่ายหายเร็ว วางตัวสมฐานะ ทำตัวสบาย ๆ ไม่พิถีพิถันหรือมีพิธีรีตรอง ขยันทำงานเป็นพัก ๆ การตัดสินใจรวดเร็วแต่ติดจะรวนเร ชอบทำตัวให้เป็นจุดศูนย์กลางที่มีผู้อื่นมาสนใจ เป็นคนรักการศึกษาแต่ไม่ชอบแข่งขัน