ดูดวงวันเกิด

ท่านที่เกิดปีจอ

��������������������� : เป็นผู้ที่มีสถานภาพทางการเงินอยู่ในเกณฑ์พอมีพอใช้ มีรายได้ประจำที่แน่นอน และก็มีรายได้พิเศษเข้ามาด้วยเหมือนกัน ในขณะที่การใช้จ่ายก็จะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงไม่ค่อยมีเงินเหลือเก็บ กับเงินของตัวเอง จะใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย แต่ถ้าเป็นเงินของคนอื่น จะใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง ด้วยความที่เป็นคนซื่อสัตย์นั่นเอง