ดูดวงวันเกิด

ท่านที่เกิดปีจอ

��������������������������������������� : สุขภาพทั่วไปแข็งแรงสมบูรณ์ในเกณฑ์ปานกลาง ไม่ค่อยมีโรคประจำตัว ควรระวังโรคภัยที่เกิดขึ้นตามฤดูกาล โรคสมรรถภาพทางกายเสื่อมก่อนวัยอันสมควร ปีที่ควรระมัดระวังในเรื่องสุขภาพเป็นพิเศษคือ ปีมะเมีย และปีวอก