ดูดวงวันเกิด

ท่านที่เกิดปีระกา

��������������������������������������� : สุขภาพทั่วไปแข็งแรงสมบูรณ์ในเกณฑ์ปานกลาง ควรระวังโรคภัยที่เกิดจากความคิดและอารมณ์ ซึ่งจะมีผลต่อร่างกายและจิตใจ รวมไปถึงเรื่องการโหมงานหนักเกินไป ปีที่ควรระมัดระวังในเรื่องสุขภาพเป็นพิเศษ คือ ปีชวด ปีฉลู และปีมะเส็ง