ดูดวงวันเกิด

ท่านที่เกิดปีระกา

������������������ : “กล้าหาญ สำรวย สมองไว” ปีระกา เป็นปีที่สามารถจะประสบความสำเร็จในทุกด้านได้ แต่จะต้องทำงานหนัก เข้มงวดกับตัวเอง ละเอียดรอบคอบ การลงทุนทำอะไรควรทำอย่างจริงจัง ไม่ละเลยในสิ่งที่เป็นจุดเล็กน้อยแต่อาจะเป็นปีที่มีปัญหาบ้างเกี่ยวกับเรื่องการปกครองบ้านเมือง หรือการปกครองคน