ดูดวงวันเกิด

ท่านที่เกิดราศี เมถุน

��������������������������������������������� : เกี่ยวกับการสื่อสารการโทรคมนาคมทุชนิด หนังสือพิมพ์ วิทยุ ทีวี บทละคร ด้านภาษาก็ดีมาก พูดดีพูดเก่ง ครู ล่าม ตัวแทนนายหน้า ภัตตาคาร นักกฎหมาย นักการเมือง