ดูดวงวันเกิด

ท่านที่เกิดราศี เมษ

��������������������������������������� : ควรระวังโรคความดัน หน้าแดง ปวดศีรษะ ประสาท ผมร่วง ระวังอุบัติเหตุ(ตามโบราณสถาน และศูนย์เทคโนโลยีต่างๆ)