ดูดวงวันเกิด

ท่านที่เกิดราศี ธนู

��������������������������������������������� : อาชีพที่เหมาะคือนักพูด ครู อาจารย์ สถาบันการศึกษาทุกประเภทนักคิดนักเขียน นักกฎหมาย ศาสนาหมอดู ธุรกิจต่างประเทศ ปศุสัตว์