ดูดวงวันเกิด

ผู้หญิงที่เกิดวันอังคาร

������������������������������������������������������ : เป็นคนที่ช่างระเบียบพอสมควรในการแต่งกาย ชาววันอังคารที่เป็นสตรีจึงมักชอบการแต่งกายสีตุ่น ๆ สีน้ำเงินเข้ม สีน้ำทะเล สีเหลือง นับเป็นสีดี นำชัยมาให้กับครอบครัวเป็นอย่างมาก