ดูดวงวันเกิด

ผู้ชายที่เกิดวันเสาร์

��������������������������������������������������������� : ลูกที่ประดุจความหวังอันสูงสุด ของผู้เป็นพ่อถ้าอยากจะสมหวังกับ การมีลูกที่เสริมดวงชะตา และรักษาวงศ์ตระกูลอย่างรุ่งเรืองแล้วละก็ ควรมีบุตรไม่เกิน 4 คน ดวงบุตรชายไม่ค่อยได้ดังใจ แต่ก็ไม่เลวร้ายมากมาย แต่บุตรหญิงเสริมดวงเป็นอย่างมาก วันเกิดสมพงศ์ของบุตรวันเสาร์ วันศุกร์ วันพุธ ดีมาก บุตรจะได้รับชื่อเสียงและรุ่งเรืองในอนาคตมากมาย