ดูดวงวันเกิด

ดวงสำหรับท่านที่เกิด วันที่ 8 :

ลักษณะเด่นของคนที่เกิดวันนี้คือ ทุกๆอย่างต้องพร้อมหรือที่ชาวต่างชาติเรียกว่า Perfectionist ถ้าชีวิตของคนประกอบไป ด้วยความสุภาพ ความมั่นคงและความมีการศึกษาดีแล้ว คนที่เกิดวันที่ 8 ก็คือคนที่ขวนขวายหาสิ่งนี้มาเพื่อให้ชีวิตของเขา สมบูรณ์แบบ การแสวงหาความสมบรูณ์ของเขา อาจทำให้เพื่อนฝูงหรือคนรักต้องเหน็ดเหนี่อยไปด้วย คำว่า ทุกอย่างต้องพร้อม ของคนที่เกิดวันที่8 ถ้าสังเกตให้ดี คนที่เกิดวันนี้จะปรากฎตัวในที่สาธารณะต่อเมื่อมั่นใจว่าตัวเอง พร้อมเท่านั้น คนเกิดวันนี้ ตามปกติส่วนใหญ่จะไม่รับแขกโดยแต่งชุดตามสบาย