ดูดวงวันเกิด

ดวงสำหรับท่านที่เกิด วันที่ 30 :

มักมีพื้นนิสัยที่ดีหลายอย่าง แต่สิ่งที่พระเจ้าลืมประทานมาให้เขาหรือมีมาให้ก็มีน้อย ก็คือ ” ความมีเสน่ห์ ” โดยพื้นฐานของดวงชะตา คนเกิดวันที่30 มักจะเป็นคนฉลาดและมีความ มั่นใจในตัวเองสูง ไม่ว่าดูภายนอกจะมีลักษณะ อย่างไร แต่ภายในจิตใจ ของเขามี วิธีการ หรือคำตอบหรือคำตัดสินของปัญหาที่จะต้องเผชิญไว้พร้อมแล้ว และเมื่อตัดสินใจแล้ว ก็เป็นอันจบกัน ไม่ต้องหวนกลับมาพูดกันด้วยเรื่องเก่านั้นอีก การคิดในใจอย่างฉลาดนี้เอง ทำให้คนเกิดวันนี้สามารถแก้ปัญหาต่างๆลุล่วงไปได้ด้วยดี สามารถตัดสินใจทำอะไรได้โดย ไม่ลังเลใจ