ดูดวงวันเกิด

ดวงสำหรับท่านที่เกิด วันที่ 29 :

เป็นผู้มีพรสวรรค์อยู่หนึ่งอย่าง คืออยู่ที่ความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถในการประดิษฐ์อันเป็นการทำให้ความคิดสร้างสรรค์กลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้ คนเกิดวันนี้เป็นคนช่างฝัน และสามารถทำความฝัน ให้เป็นจริงได้ นักวิทยาศาสตร์ นักประดิษฐ์ หลายคนเกิดในวันที่29 คนเกิดวันนี้ส่วนใหญ่จะมีความสุขมาก ถ้าได้ทำงาน ในด้านการประดิษฐ์ คิดค้น การทดลองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเขาหรือเธอมักจะประสบความสำเร็จในด้านนี้ อย่างรุ่งโรจน์ อันที่จริงแล้วคนเกิดวันนี้เป็นคนที่มีเสน่ห์ และน่ารักกับคนที่เขาหรือเธอพอใจ เป็นคนที่เรียกได้ว่ารักเดียวใจเดียว เมื่อได้พอใจหรือรักใครแล้วก็ จะไม่ผันแปรไปได้ มีความรับผิดชอบต่อคนรักและครอบครัวดี