ดูดวงวันเกิด

ดวงสำหรับท่านที่เกิด วันที่ 27 :

มักเป็นผู้ทรงความยุติธรรม มีบางคนพูดว่าบางทีเปาบุ้นจิ้น อาจเป็นคนที่เกิดวันที่27ก็ได้ คนที่เกิดวันที่27 มีความสามารถ เป็นพิเศษในการ แยกแยะสิ่งที่ถูกกับสิ่งที่ผิด สิ่งที่ดีกับสิ่งที่เลวออกจากกันได้ง่าย และเมื่อเห็นว่า สิ่งใดผิดสิ่งใดไม่ดีแล้ว คน เกิดวันนี้ก็จะถูกจิตสำนึกมโนกรรมภายในคอยบังคับมิให้กระทำสิ่งนั้น เป็นอันขาด และถ้าบังเอิญได้กระทำลงไป จะด้วยประมาทหรือสถานการณ์ยังบังคับก็ตาม คนที่เกิดวันนี้ก็จะไม่ลืมเรื่องนั้นเป็นอันขาด จะจดจำเหตุการณ์ นั้นเป็นความไม่สบายใจไปตลอด ชั่วชีวิต หรือจนกว่าจะมีการแก้ไขสิ่งที่ผิดให้ถูกต้อง คนเกิดวันนี้แหละ คือคนที่จะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิด คนเกิดวันนี้เป็นคนที่มีความเมตตาสูง รักคนอื่นเหมือนรักตัวเอง