ดูดวงวันเกิด

ดวงสำหรับท่านที่เกิด วันที่ 25 :

มักเป็นผู้มีสติปัญญาดี ถ้าท่านมีเพื่อนเกิดวันที่ 25 เป็นตัวอย่างอันดีสำหรับการอธิบายภาษิตที่ว่า “รวงข้าวที่มีเมล็ดมาก ย่อมน้อมต่ำติดดิน” โดยพื้นฐานทางสติปัญญา คนเกิดวันที่2 5 นี้เป็นคนที่มีสติปัญญาดี เป็นคนเรียนอะไรก็เข้าใจง่าย จะจับทำอะไร ก็ทำเป็นทำได้ดี แต่ไม่ว่าเขาหรือเธอที่เกิดวันนี้ จะมีความรู้ความสามารถสักแต่ไหน ก็จะไม่มีวันประกาศ สรรพคุณของตัวเองเลย และถ้าหากว่า จำเป็นจะต้องใช้ความรู้คู่ความสามารถให้ปรากฏ เขาหรือเธอที่เกิดวันที่25 ก็จะแสดงออกอย่างชนิดที่ถ่อมตัว แสดงตนว่าไม่ใช่ผู้รู้วิเศษกว่าใครแม้แต่สักครั้ง