ดูดวงวันเกิด

ดวงสำหรับท่านที่เกิด วันที่ 24 :

มักเป็นผู้มีน้ำใจ ถ้าท่านมีเพื่อนเกิดวันที่24ก็นับว่าท่านมีโชค และถ้าตัวท่านเองเกิดวันที่ 24 ตัวท่านก็นับได้ว่า เป็นผู้มีบุญมาแต่กำเนิดคนหนึ่งเหมือนกัน ลักษณะเด่นของคนที่เกิดวันนี้คือความมีน้ำใจ พร้อมที่จะช่วยเหลือเพื่อน หรือแม้แต่คนอื่นที่มิใช่เพื่อน หากตกอยู่ในภาวะที่จะต้องได้รับ ความช่วยแล้วคนเกิดวันที่24จะให้ความช่วย เหลือทันทีด้วยไมตรีจิต และไม่สนใจการตอบแทน