ดูดวงวันเกิด

ดวงสำหรับท่านที่เกิด วันที่ 20 :

มักเป็นคนเก่งที่อารมณ์แปรปรวน ลักษณะนิสัยของคนเกิดวันนี้ดูเหมือนจะเป็นลักษณะที่ค่อนข้างจะอ่อนไหวง่าย อารมณ์ปรวนแปร บางวัน อาจชอบท่านอย่างมากมาย แต่โดยที่ท่านยังไม่รู้สาเหตุเขาอาจไม่ชอบท่านแล้วก็ได้ และเมื่อถามไถ่กันถึงสาเหตุ อาจได้คำตอบซึ่งตอบมาอย่างจริงใจว่า ก็ไม่รู้เหมือนกัน แล้วก็กลับมาชอบท่านอีก